Το συγκεκριμένο blog, που δημιουργήθηκε από τον Χρίστο Κυριάκου (Chris Pinturicchio), έχει ως σκοπό να φέρει στην επιφάνεια μικρά, ασήμαντα και ενδιαφέρον γεγονότα που έμειναν στης Ιστορίας το περιθώριο.

Τα μικρά κείμενα, που αντλούνται από κάθε λογής πηγή και χρονικό πλαίσιο, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά καθαρά ενημερωτικό.

Υ.Γ.

Το blog είναι η συνέχεια της σελίδας στο Facebook «Της Ιστορίας το περιθώριο»