[…] Τζι’εστάθηκα τζι’εθ’ώρουντα, σιυφτός έναν καράριν, 

ούλα τζιεικάτω μια πίττα, ούλα μαλιά κουβάριν, 

τζι’εν εξηδκιάλισα τζι’εγιώ, κόκκαλον μανιχόν του, 

να πω πως τούτον εν φτωχού, τζιαι τζιείνον εν τ’αρκόντου

 Κυριάκος Καρνέρα