{…} Ξυπόλυτη, πρωί-πρωί, πήγαινε στην πηγή και έφερνε νερό στο σπίτι… Τόσο απλή και όμορφη ήταν η ζωή…

Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας

Advertisements